Kết quả C2 Châu Á - Vòng Chung Ket
Hà Nội FC

FT

1-0

(0-0)

BCM Bình Dương