Kết quả VLWC KV Châu Phi - Vòng 1
Gambia

FT

0-1

(0-1)

Angola

Gambia

18-11-2019 Gambia 2-2 CHDC Congo
14-11-2019 Angola 1-3 Gambia
13-10-2019 Gambia 1-1 Djibouti
09-10-2019 Djibouti 1-1 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia

Angola

18-11-2019 Gabon 2-1 Angola
14-11-2019 Angola 1-3 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
03-07-2019 Angola 0-1 Mali

Phong độ đối đầu

14-11-2019 Angola 1-3 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
18-11-2019 Gambia 2-2 CHDC Congo
14-11-2019 Angola 1-3 Gambia
13-10-2019 Gambia 1-1 Djibouti
09-10-2019 Djibouti 1-1 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
12-06-2019 Ma Rốc 0-1 Gambia