Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Đài Loan

26/03/2020

Nepal

Đài Loan

19-11-2019 Jordan 5-0 Đài Loan
14-11-2019 Kuwait 9-0 Đài Loan
10-09-2019 Đài Loan 0-2 Nepal
05-09-2019 Đài Loan 1-2 Jordan

Nepal

19-11-2019 Nepal 0-1 Kuwait
07-11-2019 Myanmar 3-0 Nepal
15-10-2019 Jordan 3-0 Nepal
10-10-2019 Australia 5-0 Nepal
10-09-2019 Đài Loan 0-2 Nepal

Phong độ đối đầu

10-09-2019 Đài Loan 0-2 Nepal
06-06-2019 Đài Loan 1-1 Nepal
19-11-2019 Jordan 5-0 Đài Loan
14-11-2019 Kuwait 9-0 Đài Loan
10-09-2019 Đài Loan 0-2 Nepal
05-09-2019 Đài Loan 1-2 Jordan
06-06-2019 Đài Loan 1-1 Nepal
19-03-2019 Myanmar 0-0 Đài Loan