Kết quả VD Nam Trung Mỹ Nữ - Vòng 3
Colombia Nữ

FT

2-2

(2-0)

Mexico Nữ

Mexico Nữ