Kết quả World Cup Nữ 2019 - Vòng 1
Brazil Nữ

FT

3-0

(1-0)

Jamaica Nữ

Brazil Nữ

Jamaica Nữ