Kết quả Nữ Nam Mỹ - Vòng 1
Bolivia Nữ

FT

0-6

(0-2)

Brazil Nữ

Brazil Nữ