Kết quả Cúp Giao Hữu Nữ Síp - Vòng 3
Bỉ Nữ

FT

2-0

(1-0)

Áo Nữ

Bỉ Nữ

08-04-2019 Mỹ Nữ 6-0 Bỉ Nữ
06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ

Áo Nữ

08-10-2019 Serbia Nữ 0-1 Áo Nữ
06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ

Phong độ đối đầu

06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ
01-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ
05-03-2018 Bỉ Nữ 2-0 Áo Nữ
08-03-2017 Bỉ Nữ 1-1 Áo Nữ
14-08-2013 Áo Nữ 2-1 Bỉ Nữ
14-02-2013 Bỉ Nữ 2-0 Áo Nữ
08-04-2019 Mỹ Nữ 6-0 Bỉ Nữ
06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ