Kết quả C2 Châu Á - Vòng Ban Ket
BCM Bình Dương

FT

1-0

(0-0)

PSM Makassar