Kết quả VĐQG Wales - Vòng 22
Bala Town

12/01/2019

Caernarfon Town

Bala Town

22-12-2018 Llanelli 1-7 Bala Town

Caernarfon Town