Kết quả Giao Hữu ĐTQG - Vòng T.9
B.B.Ngà

FT

1-2

(0-0)

Benin

B.B.Ngà

14-10-2019 B.B.Ngà 3-1 CHDC Congo
11-09-2019 Tunisia 1-2 B.B.Ngà
07-09-2019 B.B.Ngà 1-2 Benin
11-07-2019 B.B.Ngà 1-1 Algeria
08-07-2019 Mali 0-1 B.B.Ngà

Benin

10-09-2019 Algeria 1-0 Benin
07-09-2019 B.B.Ngà 1-2 Benin
10-07-2019 Senegal 1-0 Benin
05-07-2019 Ma Rốc 1-1 Benin
02-07-2019 Benin 0-0 Cameroon

Phong độ đối đầu

07-09-2019 B.B.Ngà 1-2 Benin
01-06-2017 B.B.Ngà 1-1 Benin
05-06-2011 Benin 2-6 B.B.Ngà
28-03-2011 B.B.Ngà 2-1 Benin
26-01-2008 B.B.Ngà 4-1 Benin
14-10-2019 B.B.Ngà 3-1 CHDC Congo
11-09-2019 Tunisia 1-2 B.B.Ngà
07-09-2019 B.B.Ngà 1-2 Benin
11-07-2019 B.B.Ngà 1-1 Algeria
08-07-2019 Mali 0-1 B.B.Ngà