Kết quả VLWC KV Châu Á - Vòng 7
Arập Xêut

27/03/2020

Yemen

Arập Xêut

06-12-2019 Qatar 0-1 Arập Xêut
03-12-2019 Oman 1-3 Arập Xêut
28-11-2019 Arập Xêut 1-3 Kuwait

Yemen

02-12-2019 Yemen 0-0 Iraq
30-11-2019 Qatar 6-0 Yemen
27-11-2019 UAE 3-0 Yemen
19-11-2019 Yemen 1-2 Singapore
14-11-2019 Yemen 1-0 Palestine

Phong độ đối đầu

10-09-2019 Yemen 2-2 Arập Xêut
16-11-2018 Arập Xêut 1-0 Yemen
19-11-2014 Arập Xêut 1-0 Yemen
09-01-2013 Yemen 0-2 Arập Xêut
12-12-2012 Yemen 0-1 Arập Xêut
22-11-2010 Yemen 0-4 Arập Xêut
12-10-2006 Arập Xêut 4-0 Yemen
22-02-2006 Yemen 0-4 Arập Xêut
06-12-2019 Qatar 0-1 Arập Xêut