Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
Áo Nữ

FT

0-3

(0-1)

Anh Nữ

Áo Nữ

09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
06-10-2018 Đức Nữ 3-1 Áo Nữ
12-06-2018 Israel Nữ 0-6 Áo Nữ

Anh Nữ

09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
06-10-2018 Anh Nữ 1-0 Brazil Nữ
01-09-2018 Wales Nữ 0-3 Anh Nữ

Phong độ đối đầu

09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
11-04-2017 Anh Nữ 3-0 Áo Nữ
09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
06-10-2018 Đức Nữ 3-1 Áo Nữ
12-06-2018 Israel Nữ 0-6 Áo Nữ
06-04-2018 Áo Nữ 1-1 Serbia Nữ
07-03-2018 Wales Nữ 1-1 Áo Nữ