Kết quả Giao Hữu BD Nữ - Vòng T.11
Áo Nữ

FT

0-3

(0-1)

Anh Nữ

Áo Nữ

06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ
01-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ

Anh Nữ

06-04-2019 Anh Nữ 0-1 Canada Nữ
03-03-2019 Mỹ Nữ 2-2 Anh Nữ
28-02-2019 Anh Nữ 2-1 Brazil Nữ

Phong độ đối đầu

09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
11-04-2017 Anh Nữ 3-0 Áo Nữ
06-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ
01-03-2019 Áo Nữ 0-0 Bỉ Nữ
09-11-2018 Áo Nữ 0-3 Anh Nữ
06-10-2018 Đức Nữ 3-1 Áo Nữ