Kết quả VLWC KV Châu Phi - Vòng 1
Angola

FT

2-1

(1-0)

Gambia

Angola

10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
03-07-2019 Angola 0-1 Mali
29-06-2019 Mauritania 0-0 Angola
25-06-2019 Tunisia 1-1 Angola

Gambia

09-10-2019 Djibouti 1-1 Gambia
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
12-06-2019 Ma Rốc 0-1 Gambia
23-03-2019 Algeria 1-1 Gambia

Phong độ đối đầu

10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
10-09-2019 Angola 2-1 Gambia
07-09-2019 Gambia 0-1 Angola
03-07-2019 Angola 0-1 Mali
29-06-2019 Mauritania 0-0 Angola
25-06-2019 Tunisia 1-1 Angola
08-06-2019 Angola 2-0 Guinea Bissau
23-03-2019 Botswana 0-1 Angola
18-11-2018 Angola 2-1 Burkina Faso