Kết quả Cup Nam Á - Vòng Chung Ket
Ấn Độ

FT

2-1

(1-0)

Maldives

Ấn Độ

15-09-2018 Ấn Độ 2-1 Maldives
12-09-2018 Ấn Độ 3-1 Pakistan
09-09-2018 Maldives 2-0 Ấn Độ
05-09-2018 Ấn Độ 2-0 Sri Lanka
10-06-2018 Ấn Độ 2-0 Kenya

Maldives

15-09-2018 Ấn Độ 2-1 Maldives
12-09-2018 Nepal 0-3 Maldives
09-09-2018 Maldives 2-0 Ấn Độ
07-09-2018 Sri Lanka 0-0 Maldives
27-03-2018 Maldives 7-0 Bhutan

Phong độ đối đầu

15-09-2018 Ấn Độ 2-1 Maldives
09-09-2018 Maldives 2-0 Ấn Độ
31-12-2015 Ấn Độ 3-2 Maldives
09-09-2013 Maldives 0-1 Ấn Độ
25-08-2012 Ấn Độ 3-0 Maldives
15-09-2018 Ấn Độ 2-1 Maldives
12-09-2018 Ấn Độ 3-1 Pakistan
09-09-2018 Maldives 2-0 Ấn Độ
05-09-2018 Ấn Độ 2-0 Sri Lanka
10-06-2018 Ấn Độ 2-0 Kenya