World Cup 2022 đứng trước nguy cơ đổ bể vì lý do không tưởng

Kế hoạch đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Qatar có thể phá sản vì những diễn biến chính trị phức tạp gần đây.