Những cặp ‘bố con cùng tiến’ nổi danh tại Premier League

Trong bóng đá không chỉ có những cặp bạn bè cùng tiến mà còn có những bộ đôi cha truyền con nối lừng danh.

330 Lượt xem