Sanchez lập công, Chile vẫn hòa đáng tiếc trước cỗ xe tăng Đức

Đại diện của Nam Mỹ sớm vươn lên dẫn trước nhưng họ đã không bảo vệ được thành quả của mình.