Diễn biến phức tạp trong thương vụ “siêu tiền đạo” của Ac Milan

Thị trường chuyển nhượng của AC Milan vẫn rất hấp dẫn và khó lường khi họ đang nhắm một trong 3 tiền đạo hàng đầu vào thời điểm này.