Kết Quả USA Desert Diamond Cup

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn/getinfo?name=match_list_round&ccode=6965&sid=562&rcode=1