Kết Quả Giao Hữu U23

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn/getinfo?name=match_list_round&ccode=3469&sid=562&rcode=T.1
Vòng T.1