Kết Quả Giao Hữu U17

Bóng đá thế giới

http://api.bongda.wap.vn/getinfo?name=match_list_round&ccode=726&sid=562&rcode=T.2
Vòng T.2