CLB USI Lupo-Martini

Tên đầy đủ:
USI Lupo-Martini