CLB Trung Quốc U19

Tên đầy đủ:
Trung Quốc U19

  Thủ môn

 • Yuchen
  Trung Quốc 1
 • Z.Tianci
  Trung Quốc 22
 • Liu Wei
  Trung Quốc 32
 • Liu Yu
  Trung Quốc 49
 • Hậu vệ

 • H.Bowen
  Trung Quốc 2
 • G.Zhunyi
  Trung Quốc 3
 • Liu Junshuai
  Trung Quốc 4
 • Ming Tian
  Trung Quốc 15
 • Xiang Hantian
  Trung Quốc 17
 • Chen Zepeng
  Trung Quốc 21
 • Yue Xin
  Trung Quốc 25
 • L.Haidong
  Trung Quốc 26
 • H.Gengji
  Trung Quốc 44
 • W.Yaopeng
  Trung Quốc 47
 • D.Hanwen
  Trung Quốc 50
 • Tiền vệ

 • Y.Ailong
  Trung Quốc 6
 • W.Shihao
  Trung Quốc 7
 • Cheng Jin
  Trung Quốc 8
 • Zhang Xiuwei
  Trung Quốc 10
 • Tang Shi
  Trung Quốc 11
 • F.Yunlong
  Trung Quốc 14
 • W.Jingzong
  Trung Quốc 18
 • C.Zhechao
  Trung Quốc 20
 • D.Yunzi
  Trung Quốc 35
 • M.Quanxin
  Trung Quốc 36
 • Long Wei
  Trung Quốc 48
 • Jinxian
  Trung Quốc 55
 • Tiền đạo

 • Yan Peng
  Trung Quốc 9
 • Lu Pin
  Trung Quốc 13
 • Gui Hong
  Trung Quốc 16
 • X.Baixu
  Trung Quốc 29