CLB Stuttgart Kickers

Tên đầy đủ:
Stuttgart Kickers