CLB Shanghai Shenxin

Tên đầy đủ:
Shanghai Shenxin