CLB Paysandu/PA

Tên đầy đủ:
Paysandu/PA

SVĐ: Estádio Leônidas Sodré de Castro (Leônidas Castro)(sức chứa: 15115)

Thành lập: 1914

HLV: Dado Cavalcanti