CLB Liberia

Tên đầy đủ:
Liberia
NgàyChủ nhàTỷ sốĐội kháchhiệp 1
07-11-2019

Ai Cập

1 - 0

Liberia

0 - 0
13-10-2019

Chad

1 - 0

Liberia

0 - 0
09-10-2019

Liberia

1 - 0

Chad

1 - 0
08-09-2019

Sierra Leone

1 - 0

Liberia

0 - 0
05-09-2019

Liberia

3 - 1

Sierra Leone

1 - 0
27-03-2019

B.B.Ngà

1 - 0

Liberia

0 - 0
24-03-2019

CHDC Congo

1 - 0

Liberia

0 - 0
18-11-2018

Liberia

1 - 0

Zimbabwe

0 - 0
17-10-2018

Liberia

2 - 1

Congo

2 - 1
11-10-2018

Congo

3 - 1

Liberia

1 - 0
09-09-2018

Liberia

1 - 1

CHDC Congo

0 - 0
11-06-2017

Zimbabwe

3 - 0

Liberia

1 - 0
15-11-2016

Kenya

1 - 0

Liberia

0 - 0
05-09-2016

Tunisia

4 - 1

Liberia

2 - 0
05-06-2016

Liberia

2 - 2

Togo

1 - 0