CLB Liaoning Hunyong

Tên đầy đủ:
Liaoning Hunyong