CLB Instituto

Tên đầy đủ:
Instituto

SVĐ: Estadio Juan Domingo Perón(sức chứa: 26535)

Thành lập: 1918

HLV: H. Rivoira