CLB Icheon Daekyo Nữ

Tên đầy đủ:
Icheon Daekyo Nữ