CLB Gold Coast Knights

Tên đầy đủ:
Gold Coast Knights