Bảng xếp hạng Copa America 2019

Bóng đá thế giới

Copa America 2019

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0