Bảng xếp hạng Asian Cup 2019

Bóng đá thế giới

Asian Cup 2019

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 UAE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Palestine 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0